Tussentijds advies milieueffect verbindingsweg A8-A9

Tussentijds advies milieueffect verbindingsweg A8-A9

IJmond 0 Comment 136

IJMOND – De onafhankelijke commissie MER, die bij wet is ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten, heeft een tussentijds advies uitgebracht met betrekking tot de aanleg van de verbindingsweg A8-A9. De commissie adviseert om ook de effecten van het zogenoemde golfbaan-alternatief te onderzoeken.

De provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen willen de bereikbaarheid en de leefbaarheid rondom Krommenie, Wormerveer en Assendelft verbeteren door een nieuwe wegver-binding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan te leggen.Voordat Provinciale Staten over het nog op te stellen provinciaal inpassingsplan besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft, namens de samenwerkende partijen, aan de commissie gevraagd het rapport tussentijds te toetsen.

De reden hiervoor is dat de partijen graag tussentijds willen besluiten welke kansrijke alternatieven in meer detail worden onderzocht. Daarnaast willen de partijen tussentijds laten toetsen of de gezondheidsdoelstelling van de regio haalbaar is of te optimistisch is ingeschat. Volgens de commissie bevat het rapport voldoende milieu-informatie om tussentijds te besluiten welke alternatieven verder moeten worden uitgewerkt. Naar haar mening blijkt uit de onderzoeksresultaten dat (ook) het alternatief golfbaan hiervoor kansrijk is.Ondanks de hoge kosten heeft dit alternatief namelijk de meeste positieve milieueffecten en de hoogste kosten-batenverhouding.

De commissie adviseert dit alternatief in het vervolg te onderzoeken. De commissie kan op basis van de tussentijdse resultaten nog niet inschatten of de gezondheidsdoelstelling van de regio haalbaar is. Om hier beter zicht op te krijgen adviseert zij het onderzoek naar gezondheidseffecten te richten op het gebied waar daadwerkelijk effecten zijn te verwachten.

Zie  ook www.commissie-mer.nl.

Aanverwante artikelen

Plaats een reactie

Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.

© 2016 - Omroep IJmond
Overname niet toegestaan

Volg ons op Facebook en Twitter

Zoek

Heb je een nieuwtje...? Tip de redactie...!

Terug naar boven