Vaarroute middensluis per vandaag gewijzigd

Vaarroute middensluis per vandaag gewijzigd

IJmuiden 0 Comment 44

IJMUIDEN – De vaarweg van de middensluis in het middenbinnentoeleidingskanaal van het sluizencomplex is verplaatst. vanaf vandaag loopt de vaarroute anders, zodat er werkruimte is voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Voor de realisatie van deze grootste zeesluis ter wereld  moeten over grote lengte muren en wanden worden gemaakt. Deze werkzaamheden starten in de zomer.

Er gelden vanaf vandaag nieuwe maatregelen voor de middensluis. Schepen langer dan 125 meter en breder dan 19 meter mogen niet meer door deze sluis varen. Schepen die wel in de middensluis geschut worden en normaal van loodsplicht zijn vrijgesteld, krijgen vanwege de aangepaste vaarweg éénmalig een loodsplicht opgelegd voor zowel de inkomende als de uitgaande reis. Scheepvaart is via de gebruikelijke middelen hiervan op de hoogte gesteld. De verkeersleiders van Havenbedrijf Amsterdam zorgen voor een veilige en vlotte doorgang van schepen langs het bouwterrein.

Met de bouw van muren en wanden starten deze zomer de eerste bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis. Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ proberen de hinder voor omwonenden en weggebruikers te beperken. Zo blijft de noord-zuidverbinding van het sluizencomplex altijd beschikbaar en worden alle benodigde bouwmaterialen aan- en afgevoerd via het water. De heiwerkzaamheden worden grotendeels trillend uitgevoerd. Het trillen van de fundering levert minder geluidshinder op dan heien. Indien enkele damwanden en/of buispalen niet op diepte komen, worden deze alsnog geheid met de mogelijkheid tot  verhoogde geluidsoverlast. De heiwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07:00 tot 19:00 uur.

De nieuwe sluis zal 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep worden. Na bijna 100 jaar is de Noordersluis aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis biedt ruimte aan de steeds grotere en nieuwe generatie zeeschepen. Bovendien wordt hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeterd en de economie in de regio gestimuleerd. Niet alleen vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. Er wordt dus gebouwd met weinig ruimte. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.

Aanverwante artikelen

Plaats een reactie

Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.

© 2016 - Omroep IJmond
Overname niet toegestaan

Volg ons op Facebook en Twitter

Zoek

Heb je een nieuwtje...? Tip de redactie...!

Terug naar boven