Golfclub en Lions brengen geld bijeen voor goede doelen

Golfclub en Lions brengen geld bijeen voor goede doelen

Heemskerk 0 Comment 67

HEEMSKERK – De Heemskerkse Golfclub en de Lionsclub uit Beverwijk hebben samen vijf goede doelen ondersteund met een donatie. Het geld werd bijeen gebracht door een golftoernooi met een aansluitende veiling. Initiatiefnemer van deze actie was de Lionsclub. Het geld dat bijeen gebracht werd, is gegaan naar Kledingbank IJmond, het Young Art Festival, de Johan Cruijf Foundation ten bate van onderhoud van de Cruijff Courts in Beverwijk en Heemskerk, Stichting Pitt Hopkings Syndroom en het internationale goede doel Stichting Wees Kind in Peru, van Nederlandse initiatiefneemsters en met een lokaal tintje.
Wie zijn de Lions Beverwijk en wat doen ze? Arnold Smit namens de Lions Beverwijk: “Het zijn mensen die zich belangeloos inzetten om met namen lokaal maar ook wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen we bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. De drie kernwaarden van de Lions zijn: externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap. Onze missie is: ondersteuning aan vrijwilligers om deze te helpen om hun gemeenschap te (blijven) ondersteunen, voldoen aan de humanitaire behoeften, vrede aanmoedigen en internationaal begrip bevorderen. Voor meer informatie over de Lionsclub, onze activiteiten en de contactgegevens van de lokale Lionsclub Beverwijk kijk op www.lions.nl.”

De samenwerking tussen de Golfclub en Lionsclub is bijzonder te noemen. De Lionsclub is, net als de Heemskerkse Golfclub, een zeer bij de regio betrokken club mensen met een bijzonder groot hart en een goed netwerk om dergelijke initiatieven succesvol te ontplooien. De golfclub is er dan ook trots op dat men al voor de zestiende keer gastheer van dit mooie evenement mocht zijn. Jeroen Rijvordt, voorzitter van de marketing- en communicatiecommissie van de Heemskerkse Golfclub: “De vijf goede doelen worden ieder jaar met veel zorg door de Lionsclub uitgezocht om zo breed mogelijk in de samenleving te ondersteunen. Het geld dat deze dag bij elkaar wordt gespeeld valt in twee delen uiteen. Eén deel is afkomstig uit de opbrengsten van de sponsoren en deelnemers aan de golfwedstrijd en het andere deel wordt opgehaald uit de veiling na het diner.”

De goede doelen
Er zijn altijd veel goede doelen om voor te kiezen en dat maakt een weloverwogen keuze ook belangrijk. Er werd gekozen voor de kledingbank omdat het, met bijna 1.000 gebruikers van de Kledingbank IJmond, nog steeds een noodzakelijkheid is om een dergelijke voorziening te hebben. Helaas moet geconstateerd worden dat, hoe noodzakelijk ook, onze nationale en lokale overheden hier geen subsidie voor vrij maken en de kledingbank en hun gebruikers geheel afhankelijk zijn van vrijwilligers, financiële en materiële giften. De financiële giften worden ingezet voor onder andere: huur, gas, licht en water. “Als Kledingbank IJmond zijn wij daarom extra blij met deze gift van €2.250,- van de Lionsclub Beverwijk”, aldus Charles de Boer, voorzitter Stichting Kledingbank IJmond. Zie ook: www.kledingbankijmond.nl.

De keuze voor het Young Art Festival is gedaan omdat zij lokale en (nog) onbekende artiesten, in de breedste zin des woords, een podium bieden om zich te ontwikkelen en in de schijnwerpers te zetten. Met de vele bezuinigingen hopen de Lions Beverwijk deze groep creatieve en ondernemende jonge mensen te kunnen ondersteunen in hun missie om dit culturele festival breed neer te zetten voor de gehele gemeenschap en ook de ‘Young Artists’ een podium te bieden. “Wij zijn met deze gift van de Lions van € 2.250,- voor het festival, ontzettend blij, en kunnen zo verder bouwen aan onze missie”, zegt Nick Kolder van het Young Art Festival en Young Art Studio tijdens zijn introductie en dankwoord bij het diner. Voor meer informatie over het Young Art Festival, kijk op www.youngartfestival.nl.

Door een derde van de veilingopbrengsten aan de Johan Cruijff Foundation te schenken voor het onderhoud aan de Cruijff Courts in Beverwijk en Heemskerk doet men een bijdrage aan het dekken van de enorme kosten die hiermee samen gaan. Deze velden worden intensief door een diversiteit aan jongeren gebruikt en er vinden ook lokaal georganiseerde wedstrijden op plaats. Het is daarmee veel meer dan ‘een voetbalveldje’ en veel meer een sociale plek voor de jongeren, een plek waar ze elkaar ontmoeten, sporten en off-line sociale contacten hebben.

De Stichting Wees Kind Peru is een Nederlandse stichting en zet zich in voor wees kinderen in Peru om deze kinderen een veilige omgeving te bieden waar ze kind kunnen zijn. De veilingopbrengsten wordt ingezet om een fotografiecursus te volgen en met behulp van de foto’s ansichtkaarten te maken, die verkocht worden aan toeristen en bedrijven. Het doel is om zo op langere termijn eigen inkomsten te kunnen blijven genereren en minder afhankelijk van giften te worden. Meer informatie over deze stichting is op www.stichtingweeskind.nl te vinden.

Tenslotte de Stichting Pitt Hopkins Syndroom (PTHS), een stichting die in 2009 door ouders van baby’s en kinderen met dit syndroom is opgericht. PTHS is geconstateerd bij een Beverwijks kindje en vandaar het lokale karakter. Het is een ernstige aandoening waarbij kinderen een ontwikkelingsachterstand hebben in combinatie met een typisch uiterlijk, epilepsie, slappe spieren en periodes waarin kinderen erg snel gaan ademen. Veel kinderen leren niet praten, al kunnen sommigen een paar woorden zeggen. De meeste kinderen met PTHS hebben een vrolijk karakter, maar een zeer matige tot ernstige verstandelijke beperking. Omdat het een zeer zeldzame ziekte is, met 48 kinderen in Nederland, is zowel de medische als financiële aandacht voor dit syndroom nihil en is ook deze stichting afhankelijk van giften. Het ingezamelde geld zal worden ingezet ter financiële ondersteuning om speciale PTHS communicatietrainers uit Amerika over te laten komen. Zij zullen een communicatietraining verzorgen voor alle Nederlandse PTHS kinderen, ouders en verzorgers en ze zo helpen beter met elkaar te leren communiceren. Zie ook www.pitthopkins.nl.

Opbrengsten
Het totaal dat deze dag ten bate van de goede doelen heeft opgebracht is € 13.200,-. Tijdens de golfwedstrijd werd € 4.500,- bij elkaar gespeeld, dit ging naar het Young Art Festival en de Kledingbank IJmond. De veiling heeft een totaal bedrag van € 8.700,- opgebracht en dat geld is gelijkmatig verdeeld over de doelen Stichting Pitt Hopkins, Stichting Wees Kind en de Johan Cruijff Foundation. “De Beverwijkse Lions kunnen terugkijken op een prachtige dag voor de deelnemers en met deze mooie opbrengsten kunnen ook de goede doelen dat”, aldus Willem Tesselaar namens de Lionsclub Beverwijk.

De Heemskerkse Golfclub is een ledenclub, die ook toegankelijk is voor greenfeespelers, en speelt op golfbaan de Noordenbuitendijken. De 18 holes-baan werd in 1988 ontworpen door baanarchitect Gerard Jol en in 2010 uitgebreid met een Par 3-baan van dezelfde architect. De golfclub richt zich op golfsport voor het leven met een actief verenigingsleven. De golfclub is sinds 2010 ook gecertificeerd door de Golf Environment Organization, die zich richt op duurzaam terreinbeheer door het bewust omgaan met de natuur en het milieu van de golfbaan.

Aanverwante artikelen

Plaats een reactie

Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.

© 2016 - Omroep IJmond
Overname niet toegestaan

Volg ons op Facebook en Twitter

Zoek

Heb je een nieuwtje...? Tip de redactie...!

Terug naar boven