Gemeente vervangt lindes langs Hagelingerweg

Gemeente vervangt lindes langs Hagelingerweg

Santpoort-Noord 0 Comment 146

SANTPOORT-NOORD – Een aantal lindes, die langs de Hagelingerweg staan, worden in de tweede helft van deze maand vervangen door een haag en vaste planten. De bodem blijkt uit onderzoek niet geschikt te zijn om lindes goed te laten groeien. De bomen in de middenberm blijven staan tot ze niet meer vitaal zijn en/of een gevaar voor de omgeving gaan vormen.

Voor de invulling van de openbare ruimte langs de Hagelingerweg werd een klankbordgroep opgericht, waarmee het ontwerp is besproken. Voor omwonenden is een informatiebijeenkomst gehouden, tijdens deze bijeenkomst zijn enkele opmerkingen gemaakt om een doorsteek te maken in de haag. Deze opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp, de gewijzigde versie is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Een goede bomenlaan wordt gevormd door bomen in een steeds terugkerend ritme. Om een goede bomenlaan te krijgen is een nieuw ritme gecreëerd. In het nieuwe ritme komt om de 3 à 4 parkeervakken/uitritten een boom. Ook worden de bushaltes, die door de komst van de HOV-buslijn vervallen, verwijderd. Door dit alles worden op verschillende gedeeltes meer of minder parkeervakken gesitueerd. Over de gehele Hagelingerweg verdwijnen 4 parkeerplekken. Het totale aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende parkeernormen.

Ter hoogte van de zebrapaden, in de middenberm en in de boomspiegels komen vaste planten. Tijdens de informatiemiddag werd verzocht om een doorgang in de haag te maken, zodat de bewoners die alleen aan de overkant kunnen parkeren niet te ver om hoeven te lopen. Dit heeft de gemeente meegenomen in het ontwerp. In de tweede week van juli beginnen de schoolvakanties. Door de werkzaamheden tijdens de vakantie uit te laten voeren willen men de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt rekening gehouden met de activiteiten rond het dorpsfeest van Santpoort. De bewoners van de Hagelingerweg ontvangen voor de uitvoering een brief met de planning van de werkzaamheden.

Aanverwante artikelen

Plaats een reactie

Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.

© 2016 - Omroep IJmond
Overname niet toegestaan

Volg ons op Facebook en Twitter

Zoek

Heb je een nieuwtje...? Tip de redactie...!

Terug naar boven