Compensatie eigen risico ziektekosten 2015 voor 1 juli aanvragen

Compensatie eigen risico ziektekosten 2015 voor 1 juli aanvragen

Heemskerk 0 Comment 68

HEEMSKERK – Heemskerkers met een chronische ziekte of een handicap kunnen nog tot 1 juli 2016 een aanvraag indienen voor de Compensatie Eigen Risico Ziektekosten (CERZ) over het jaar 2015. Aanvragen voor deze tegemoetkoming over het kalenderjaar 2016 kunnen tot 1 maart 2017 worden ingediend.

Het indienen van een aanvraag gaat via www.heemskerk.nl en de ondertekening vindt plaats met de DigiD inlogcode. Mensen die hulp nodig hebben bij de digitale aanvraag en hiervoor niet kunnen rekenen op familie of vrienden, kunnen telefonisch een afspraak maken bij de gemeente. De gemeente Heemskerk biedt de regeling CERZ aan, omdat mensen met een chronische ziekte of een handicap te maken hebben met extra kosten. De regeling is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat mensen met een inkomen gelijk aan of lager dan 120% van het sociaal minimum én één van onderstaande indicaties hebben, in aanmerking komen. De regeling vergoedt een deel van het wettelijk eigen risico zorgverzekering.

Inwoners die  een indicatie hebben op basis van de Wet langdurige zorg, een maatwerkvoorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning, een gehandicaptenparkeerplaats of -kaart, arbeidsongeschikt zijn verklaard of een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben komen waarschijnlijk in aanmerking voor deze regeling. Voor meer informatie over de regeling, de inkomensgrens, de hoogte van de vergoeding of het indienen van een aanvraag kun je terecht op www.heemskerk.nl. De gemeente biedt het aanvraagformulier CERZ digitaal aan via www.heemskerk.nl/digid. Met een digitaal formulier wil de gemeente sneller en eenvoudiger de aanvraag verwerken. Het formulier helpt via een aantal vragen om te bepalen óf je eventueel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Het is hiermee sneller duidelijk of de aanvraag gehonoreerd kan worden. De beoordeling van je aanvraag door een van de medewerkers van de gemeente kan hierdoor ook sneller, zodat je eerder antwoord krijgt.

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk digitaal te werken en wil graag dat inwoners zelf in staat zijn de aanvragen in te vullen. Maar de gemeente begrijpt ook dat sommige mensen hulp nodig hebben met het digitaal indienen van een aanvraag. Wanneer je zelf niet beschikt over of vertrouwd bent met het werken op een computer, een scanner of internet, vraag dan iemand uit je omgeving. Als je niemand in je omgeving hebt die kan helpen bij de aanvraag, dan kunt je telefonisch een afspraak maken voor het indienen van de aanvraag via een PC in het gemeentehuis. Bel voor een afspraak naar het klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer 140251.
Wanneer je al hulp ontvangt van Socius, kunt je met hen contact opnemen voor ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Uitgangspunt voor de gemeente is dat iedereen die een aanvraag wil indienen dit ook kan doen, mét of zonder hulp!

Aanverwante artikelen

Plaats een reactie

Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.

© 2016 - Omroep IJmond
Overname niet toegestaan

Volg ons op Facebook en Twitter

Zoek

Heb je een nieuwtje...? Tip de redactie...!

Terug naar boven